Danh mục văn bản quy định về xét nghiệm covid 19

17-07-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Danh mục văn bản quy định về xét nghiệm covid 19
 1. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19

A1. NĂM 2020

 1. Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid19”
 2. Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT- PCR được ban hành kèm theo
 3. Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19).
 4. Quyết định số 1620/QĐ-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc thành lập nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona (COVID-19).
 5. Quyết định số 3351/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)”
 6. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19”
 7. Quyết định số 3428/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
 8. Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
 9. Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19.
 10. Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.
 11. Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19.
 12. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

A2. NĂM 2021

 1. Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
 2. Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ “xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn).
 3. Quyết định số 1636/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt nam (Đợt 03/2021)
 4. Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chấn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
 5. Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-COV-2
 6. Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.
 7. Quyết định số 1839/QĐ-BYT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề cương Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ nhiễm, tử vong và đặt nội khí quản do COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ.
 8. Quyết định số 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký.
 9. Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới.
 10. Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19.

 

19001806 Đặt lịch khám