Bác sĩ CKI

TRẦN QUANG MINH

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ CKI Trần Quang Minh đã tích lũy gần 30 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Không chỉ tham gia vào các vị trí chuyên môn tại những đơn vị y tế lớn, bác sĩ Minh còn từng có thời gian công tác tại Cục Vận tải (Tổng cục hậu cần).

Hiện nay, bác sĩ CKI Trần Quang Minh đang làm việc tại chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Quá trình công tác

  • 1993 - 1996: Chủ nhiệm quân y - Cục vận tải - Tổng cục hậu cần
  • 1996 - 2006: Bác sĩ - Phòng khám quân dân y
  • 2006 - 12/2018: Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
  • 2019 - nay: Bác sĩ Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Bác sĩ cùng chuyên khoa

19001806 Đặt lịch khám