Quyết định Ban hành hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

17-07-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Quyết định Ban hành hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Hướng dẫn tạm thời gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 là tài liệu hướng dẫn được áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng và khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

19001806 Đặt lịch khám