Khám sức khỏe Công ty Cổ phần MEDA Hà Nội

22-11-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Sức khỏe không chỉ là tài sản của mỗi cá nhân con người mà đối với cơ quan – doanh nghiệp mà còn là “nguồn vốn” quý giá đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tổ chức. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, tổ chức nhằm bảo vệ nguồn lực của chính mình. Hiểu rõ điều này, Công ty Cổ phần MEDA Hà Nội đã tìm hiểu và lựa chọn BVĐK Phương Đông là nơi khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên.

Hình ảnh Khám sức khỏe Công ty Cổ phần MEDA Hà Nội

Xem thêm ảnh

19001806 Đặt lịch khám