Video thông tin ngoại khoa

Khoa ngoại là một trong những khoa mũi nhọn của BVĐK Phương Đông. Khoa được đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến và đồng bộ hàng đầu hiện nay. Tất cả nhằm mang lại điều kiện chăm sóc ngoại qua đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng mục sở thị những hoạt động và phương pháp điều trị hiện đại tại Khoa Ngoại thông qua các video dưới đây nhé!