Thạc sĩ

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Thạc sĩ Công nghệ sinh học Nguyễn Ngọc Phương đã có nhiều năm công tác tại Trung tâm tế bào gốc - Bệnh viện Nhi TW. Với bề dày kinh nghiệm, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương đã tiếp nhận, nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật trong lĩnh vực bảo quản mô và đã đạt được những thành công trong nghề.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương thường xuyên tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, cập nhật những công nghệ mới phục vụ công tác xử lý và lưu trữ tế bào gốc.

 

Bác sĩ cùng chuyên khoa

19001806 Đặt lịch khám