Diên viên Mạnh Trường trải nghiệm dịch vụ tại khoa chẩn đoán hình ảnh

24-11-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Tham gia gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư toàn diện VIP, diễn viên Mạnh trường đã có cơ hội trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao tại khoa chẩn đoán hình ảnh BVĐK Phương Đông, trong đó có Chụp MRI, Chụp Xquang, siêu âm, tầm soát ung thư,...

Hình ảnh Diên viên Mạnh Trường trải nghiệm dịch vụ tại khoa chẩn đoán hình ảnh

Xem thêm ảnh

19001806 Đặt lịch khám