Bác sĩ CKII

ĐOÀN VĨNH THÀNH

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Giới thiệu

Bác sĩ CKII Đoàn Vĩnh Thành - Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Nguyên chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện 354.

Quá trình công tác

Nguyên chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện 354

Lịch làm việc

Thứ 2 đến thứ 7

Bác sĩ cùng chuyên khoa

19001806 Đặt lịch khám