Bác sĩ CKII CĐHA

ĐOÀN VĨNH THÀNH

Khoa CĐHA

Quá trình công tác

+ Nguyên chủ nhiệm khoa CĐHA Bệnh viện 354

Bác sĩ cùng chuyên khoa