Quyết định ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ làm "Xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng"

17-07-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ