Đoàn Vĩnh Thành

Bác sĩ CKII CĐHA Đoàn Vĩnh Thành

Chuyên khoa: Chẩn Đoán Hình Ảnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa CĐHA

Quá trình công tác

+ Nguyên chủ nhiệm khoa CĐHA Bệnh viện 354

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Đoàn Vĩnh Thành

Lịch Khám