Banner ngày giữa tuần - tri ân nửa giá

Bác sĩ CKII Huyết học

NGUYỄN DUY HẢI

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Quá trình công tác

10/1982 - 07/1987: Bác sĩ quân đoàn 2 - Bắc Giang
08/1987 - 07/2017: Phó chủ nhiệm khoa - Bệnh viện 108

Quá trình đào tạo

- Bác sĩ đa khoa – Học viện quân y
- Bác sĩ CKI Huyết học truyền máu – Đại học Y Hà Nội
- Bác sĩ CKII Huyết học truyền máu – Học viện quân y