Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu

Phạm Ngọc Minh

Khoa Cấp Cứu

Quá trình công tác

- 2013 - 2016: Bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Lâm Thao