Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu

PHẠM NGỌC MINH

Khoa Cấp Cứu

Giới thiệu bác sĩ

Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu Phạm Ngọc Minh - Bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Với gần 10 năm học tập, nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực cấp cứu và hồi sức, bác sĩ Phạm Ngọc Minh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tiếp

Quá trình công tác

- 2013 - 2016: Bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Lâm Thao

Bác sĩ cùng chuyên khoa