ThS Bác sĩ Nội Tâm thần

QUÁCH VĂN NGƯ

Khoa Khám Bệnh

Giới thiệu

ThS. Bác sĩ Nội tâm thần Quách Văn Ngư - Bác sĩ khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Bác sĩ có trên 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các rối loạn tâm thần. ThS. Bác sĩ Quách Văn Ngư đã giúp rất nhiều bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng,...

Các bài viết tham vấn

Trầm cảm - căn bệnh trầm kha của xã hội hiện đại

Trong số các căn bệnh được coi là đặc trưng của xã hội hiện đại, trầm cảm có lẽ là căn bệnh ít nhận được sự quan tâm đúng mức nhất.

Bác sĩ cùng chuyên khoa