ThS Bác sĩ Nội Tâm thần

QUÁCH VĂN NGƯ

Khoa Khám Bệnh

Giới thiệu

ThS. Bác sĩ Nội tâm thần Quách Văn Ngư - Bác sĩ khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Bác sĩ có trên 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các rối loạn tâm thần. ThS. Bác sĩ Quách Văn Ngư đã giúp rất nhiều bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng,...

Bác sĩ cùng chuyên khoa