ThS. Bác sĩ Nội khoa

LÊ THỊ HẰNG NGA

Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

+ 1995 – 2005: Bác sĩ Nội, trưởng phòng khám – Trung tâm nội tiết Lào Cai
+ 2006 – 2008: Bác sĩ Nội - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
+ 2009 – 2012: Bác sĩ Nội – Phòng khám đa khoa Viet Sing
+ 2013 – 12/2018: Trưởng phòng khám – Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

Các bài viết tham vấn

Bác sĩ cùng chuyên khoa