GS.TS. Bác sĩ cao cấp Khoa khám bệnh Nội thần kinh

LÊ VĂN THÍNH

Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

+ Nguyên Trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai

+ Chủ tịch Hội thần kinh học Hà Nội

+ Thành viên Hàn lâm thần kinh học Hoa Kỳ

+ Ủy viên thư ký, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

Các bài viết tham vấn

Giải đáp cùng chuyên gia: Bệnh Parkinson có chữa được không?

Bệnh Parkinson có chữa được không là trăn trở của nhiều bệnh nhân. Tìm câu trả lời về phương pháp điều trị ngay sau những chia sẻ dưới bài viết sau. 

Bác sĩ cùng chuyên khoa