GS.TS. Bác sĩ cao cấp Khoa khám bệnh Nội thần kinh

LÊ VĂN THÍNH

Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

+ Nguyên Trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai

+ Chủ tịch Hội thần kinh học Hà Nội

+ Thành viên Hàn lâm thần kinh học Hoa Kỳ

+ Ủy viên thư ký, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

Bác sĩ cùng chuyên khoa