• "Shark" Dũng trải nghiệm dịch vụ khám bệnh tại BVĐK Phương Đông