Phạm Ngọc Minh

Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu Phạm Ngọc Minh

Chuyên khoa:

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Cấp Cứu

Quá trình công tác

- 2013 - 2016: Bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Lâm Thao

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Phạm Ngọc Minh

Lịch Khám