NGUYỄN HUY BẠO

TTND.TS.Bác sĩ CKII Sản phụ khoa NGUYỄN HUY BẠO

Chuyên khoa: Khoa Phụ Sản

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Phụ Sản

Quá trình công tác

- 1980 – 2013: Giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa - Đại học Y Hà Nội

- 1999 – 2002: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

- 2002 – 2013: Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

 

 

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ NGUYỄN HUY BẠO

Lịch Khám