NGUYỄN TUẤN DŨNG

ThS. Bác sĩ Nội soi tiêu hóa NGUYỄN TUẤN DŨNG

Chuyên khoa: Chẩn Đoán Hình Ảnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Đơn nguyên Thăm dò chức năng

Quá trình công tác

+ 2008 – 2010: Bác sĩ – Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
+ 2011 – 2017: Phó khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ NGUYỄN TUẤN DŨNG

Lịch Khám