Quách Văn Ngư

ThS Bác sĩ Nội Tâm thần Quách Văn Ngư

Chuyên khoa: Khoa Khám Bệnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

- 1987 - đến nay: Bác sĩ tâm thần - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Quách Văn Ngư

Lịch Khám