PGS.TS. Bác sĩ Nhi

Phạm Hữu Hòa

Khoa Nhi

Quá trình công tác

Nguyên Trưởng khoa tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương

Bác sĩ cùng chuyên khoa