Nguyễn Duy Hải

Bác sĩ CKII Huyết học Nguyễn Duy Hải

Chuyên khoa: Khoa Xét nghiệm

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Quá trình công tác

- 10/1982 - 07/1987: Bác sĩ quân đoàn 2 - Bắc Giang
- 08/1987 - 07/2017: Phó chủ nhiệm khoa Truyền Máu - Bệnh viện 108

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Duy Hải

Lịch Khám