Phạm Hữu Hòa

PGS.TS. Bác sĩ Nhi Phạm Hữu Hòa

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Nhi

Quá trình công tác

Nguyên Trưởng khoa tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Phạm Hữu Hòa

Lịch Khám