Phí Thùy Linh

Thạc sĩ Nhãn khoa Phí Thùy Linh

Chuyên khoa: Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: LCK Mắt - TMH - RHM

Quá trình công tác

- 2011 – 2019: Bác sĩ mắt – Bệnh viện đa khoa Medlatec
- 01/2020 – 07/2020: Bác sĩ mắt – Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Phí Thùy Linh

Lịch Khám