Vũ Thị Kim Xuyên

ThS. Bác sĩ Tiêm chủng Vũ Thị Kim Xuyên

Chuyên khoa:

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Trung tâm Tư vấn & Tiêm chủng

Quá trình công tác

- 1986 - 2000: Bác sĩ - Trường CBQL Bộ NN&PTNT
- 2001 - 2006: PGĐ Trung tâm y tế quận từ Liêm
- 2006 - 2008: Trưởng phòng y tế quận Từ Liêm
- 2008 - 2015: GĐ Trung tâm dân số Từ Liêm

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Vũ Thị Kim Xuyên

Lịch Khám