Lê Văn Thính

GS.TS. Bác sĩ cao cấp Nội thần kinh Lê Văn Thính

Chuyên khoa: Khoa Khám Bệnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

+ Nguyên Trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai

+ Chủ tịch Hội thần kinh học Hà Nội

+ Thành viên Hàn lâm thần kinh học Hoa Kỳ

+ Ủy viên thư ký, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Lê Văn Thính

Lịch Khám